5700920

ارزیابی مولّدهای برق اضطراری ادارات استان سمنان


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان با عنوان این خبر گفت: در راستای این طرح، 10 اکیپ متشکل از کارشناسان مدیریت های توزیع برق شهرستان های استان به ادارات مراجعه نموده و وضعیت آماده به کاری مولّدهای برق اضطراری هر اداره، نهاد و سازمان را مورد ارزیابی قرار دادند.

سیدمحمد حسینی نژاد بیان کرد: هر سال قبل از شروع فصل گرم و اوج مصرف برق، کارشناسان این شرکت با مراجعه حضوری به ساختمان های اداری، نسبت به بررسی میزان آماده به کاربودن این دستگاه ها اطمینان حاصل نموده تا در روزها و ماه های گرم سال و در ساعات پیک روز، از این مولّدها برای تامین برق هر دستگاه اجرایی بهره گیری شود.

وی با تاکید بر این که براساس دستورالعمل های پدافند غیرعامل، دستگاه های اجرایی می بایست نسبت به نصب مولّد اضطراری متناسب با مصرف جهت استفاده در شرایط قطع برق اقدام نموده تا در ارائه خدمات آنان وقفه ای ایجاد نشود اظهار کرد: نصب و راه اندازی این دستگاه ها از سوی مشترکان به خصوص در شرایط بحرانی و موارد غیرقابل کنترل، کمک شایانی در امر مدیریت پیک بار خواهد نمود.

48Source link

خواندن  پست63 کیلوولت شهرک صنعتی سرخه مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت.