5701719

ارزیابی سامانه های اطلاع رسانی و مدیریت اضطراری بار شرکت توزیع برق استان سمنان


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با تشریح وضعیت شبکه و تاسیسات برق استان گفت: پیک نیاز مصرف این شرکت در سال قبل،۵۴۲ مگاوات بوده که در پانزدهم تیرماه حادث شده و به نسبت مدت متناظر سال ۱۳۹۹، رقم ۸.۳ درصد رشد را به همراه داشته است.

سیدمحمد حسینی نژاد بیان کرد: نرخ انرژی تامین نشده در سال۱۴۰۰، برابر با۰.۶۵در هزار می باشد و متوسط زمان خاموشی۰.۹۴ دقیقه در روز است.

وی به رویت پذیری و کنترل پذیری اشتراک های برق استان اشاره کرد و افزود: تعداد اشتراک های رویت پذیر موجود ولتاژ اولیه و ثانویه ۹ هزار و ۹۸۶ اشتراک است که سه هزار و ۴۰۰ مشترک ولتاژ ثانویه قابلیت کنترل و قطع و وصل از راه را دارند.

وی تصریح کرد: پیش بینی نیاز مصرف سال جاری با رشد پنج درصدی، ۵۷۰ مگاوات برآورد می شود.

در ادامه مسئول تیم ارزیابی شرکت توانیر ضمن اظهار خرسندی و قدردانی از اقدامات شرکت توزیع برق استان سمنان در حوزه سامانه های اطلاع رسانی و مدیریت بار اضطراری گفت: علاوه بر فعالیت های صورت گرفته در زمینه رویت پذیری اشتراک ها، موضوع کنترل پذیری مشترکین نیز می بایست به جدیت پیگیری و اهداف این بخش محقق شود.

ارسطو صادقیان خاطر نشان کرد: بر روی سامانه های اطلاع رسانی و مدیریت بار اضطراری، می بایست تمرکز بیشتری به عمل آمده و استفاده از نرم افزارهای اطلاع رسانی مورد تاکید است.

در ادامه ارزیابان توانیر، برنامه ریزی بر اساس ظرفیت قابل مدیریت، آخرین وضعیت این شرکت در حوزه پیاده سازی سامانه های اطلاع رسانی خاموشی و پاسخگویی به مشترکین، زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار طرح ها، سامانه پیامکی، پنل مدیریت اضطراری بار و اقدامات انجام شده جهت کنترل پیک سال ۱۴۰۱ را براساس چک لیست های موجود ارزیابی کرده و به صورت میدانی از مرکز پایش کنتورهای فهام و بررسی قابلیت نرم افزارهای شهاب، امکان و مدام و همچنین سامانه های ۱۲۱ و مرکز تماس، اسکادا و مدیریت اضطراری بار، بازدید نمودند.

خواندن  ویدیو: حواشی بازی آرسنال و لیورپول در جام اتحادیه

46Source link