1500131 779

احیای دوباره «سازمان ملی جوانان»، مطالبه اصلی جوانان


1500131 779

امیر کرمیان در گفت‌وگو با ایسنا، همزمان با هفته جوان، اظهار کرد: هنگامی که سازمان ملی جوانان مستقل و زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری بود، اختیارات بیشتر و در عین حال اعتبارات بیشتری برای حل مسائل حوزه جوانان داشت.

وی با تاید بر لزوم احیای دوباره سازمان ملی جوانان ذیل نهاد ریاست جمهوری و تفکیک معاونت جوانان از وزارت ورزش و جوانان، تصریح کرد: در حال حاضر معاونت امور جوانان یکی از شش معاونت وزارت ورزش و جوانان محسوب می‌شود و مسلما کارایی خود را از دست می‌دهد چراکه ناخودآگاه توجه وزارتخانه بیشتر به سمت مسائل ورزشی و نه امور جوانان جلب می‌شود.

کرمیان ادامه داد: از این رو ما به دنبال احیای سازمان ملی جوانان ذیل نهاد ریاست جمهوری هستیم تا توجه مسئولین بیشتر به سمت امور جوانان جلب شود و احساس تکلیف بیشتری برای اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی جوانان شکل گیرد و اعتبارات نیز بیشتر شود.

دبیر کل مجمع ملی جوانان با اشاره به تلاش معاونت جوانان دولت سیزدهم در جهت ارتقاء جایگاه معاونت امور جوانان و احیای سازمان ملی جوانان، افزود: صحبت‌هایی به منظور تفکیک معاونت جوانان و احیای سازمان ملی جوانان ذیل وزارت ورزش و جوانان شده است اما به نظر می‌رسد اگر این سازمان احیاء و همچنان ذیل وزارت ورزش و جوانان باشد، تغییر خاصی حاصل نمی‌شود چراکه زمانی این تغییر محسوس درک می‌شود که سازمان ملی جوانان ذیل نهاد ریاست جهوری احیاء شود. در واقع اختیارات سازمان ملی جوانان ذیل وزارت ورزش با اختیارات معاونت جوانان فعلی هیچ تفاوتی نخواهد داشت و کارآمد نخواهد بود.

خواندن  بلوکه شدن بخشی از وام در حساب‌ها ممنوع!

کرمیان در بخش دیگر سخنان خود تشکیل جلسه شورای عالی جوانان با حضور شخص رئیس جمهوری طی روز گذشته را گامی مثبت در جهت افزایش توجه اعضای این شورا نسبت به رسیدگی امور جوانان دانست و تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم یعنی طی هشت سال گذشته مجموعا چهار جلسه شورای عالی جوانان برگزار شده بود که در هیچ کدام از آن جلسات نیز شخص رئیس جمهوری حاضر نبودند و با حضور معاون اول رئیس جمهوری جلسات برگزار شد. به نظر می‌رسد دولت فعلی تشکیل شورای عالی جوانان با حضور شخص رئیس جمهوری را در اولویت خود قرار داده است که این امر گام مثبتی محسوب می‌شود چراکه حضور رئیس جمهوری در جلسات شورای عالی نشان دهنده توجه ایشان به موضوعات و دغدغه‌های جوانان است و سایر اعضاء با دیدن این توجه از سوی رئیس جموری، مصوبات جلسات را با اهتمام بیشتری پیگیری می‌کنند.Source link