1433902 358

اجاره واحدهای مسکونی چقدر افزایش یافته است؟


comments صاحبخانه من دقيقا ١٠٠٪‏ اجاره بهاي من را بالا برد هر كجا گشتم خانه با نصف متراژ با ميزان افزايش مورد نظر مسئولين پيدا نكردم و مجبور به تمديد با خواست صاحبخانه شدم
به مسئولين بگوئيد كمترحرف مفت بزنند
تمام امار هاي اين نمودار كذايي ارائه شده دروغ محض استSource link

خواندن  آموزش 0 تا 100 تعمیر کولر گازی + تمامی برندها