1499357 859

ائل گلی؛ عمارتی زیبا در محاصره آب


تصویری دیدنی از پارک شاه‌گُلی تبریز را می‌بینید. شاه‌گُلی یا ائل‌گلی یکی از مهم‌ترین گردشگاه‌های شهر تبریز که در زمان صفویه ایجاد شده است.Source link

خواندن  «جگر زلیخا» و «یقه سفید ها» پروانه نمایش دریافت کردند