1500126 478

آمار قربانیان چهارشنبه آخرسال در ۱۰ سال گذشتهاین روزها و با توجه به شیوع کرونا، نگرانی‌ها از حوادث تلخ این روز، بیش از پیش افزایش پیدا کرده است.Source link

خواندن  مطهری: آشوب دی‌ ۹۶ و آبان ۹۸، اکنون تکرار نمی‌شود