1444415 711

آغاز تزریق دز سوم واکسن به سالمندان در کشور


1444415 711

به گزارش تابناک، ایسنا نوشت: دکتر سید محمد جمالیان ۱۵ آبانماه ۱۴۰۰ در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان مرکزی، اظهار کرد: در شهرستان ها شاهد تغییر رنگ بندی کرونایی هستیم، وضعیت تفرش قرمز و محلات و کمیجان نارنجی شده، وضعیت شکننده است و علیرغم سیر ثابت آمارها اما باید محتاط بود.

وی افزود: در حال حاضر در کشور ۱۴ استان روند نزولی و ۱۰ استان صعودی و باقی وضعیت ایستایی دارند و در اطراف استان مرکزی وضعیت متغیری را شاهدیم و باید هوشیارتر وضعیت را دنبال کنیم.

جمالیان اضافه کرد: تزریق دوز سوم افراد بالای ۶۰ سال از امروز آغاز شده است همچنین دانشگاه و آموزش و پرورش نیز باید آمار واکسیناسیون دانشجویان و دانش آموزان را به دانشگاه اعلام کنند.Source link

خواندن  مذاکره برای واردات ۱۰۰میلیون دوز واکسن از محل پول‌های ایران در عراق